Ichtusgemeente Zaandam

Wie zijn wij?

De Ichtusgemeente is een levendige kerk voor jong en oud. We zijn een afspiegeling van onze stad met veel nationaliteiten. Elke zondag is er een dienst met veel zang en muziek, een boeiende preek en tijd voor gebed. De kinderen tot 12 jaar hebben hun eigen kinderdienst en na afloop is er koffie. Ichtus is aangesloten bij de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten (VPE).

Wat voor kerk willen wij zijn voor Zaanstad?

Ichtus wil dienstbaar zijn aan de stad. Iedereen is welkom bij alle activiteiten. Speciaal voor de buurt is er een maandelijks kinderfeest en elke week Nederlandse taalles. We bieden aandacht, gebed en zorg voor zieken en praktische hulp voor mensen in nood.

Bloemgracht 101
1502 WB Zaandam

FullSizeRender.jpg